Veelgestelde vragen

 1. Er staat een verkeerde hulpvraag in het dossier of er is een hulpvraag per ongeluk twee keer ingevoerd. Hoe kan ik deze verwijderen?

  Een hulpvraag verwijderen kan alleen als er nog niets is ingevuld op andere tabbladen, er geen bijlagen aan de hulpvragen zijn gekoppeld en er geen vergadering is aangemaakt waarbij deze hulpvraag is toegevoegd.

  Wilt u de hulpvraag verwijderen,zorg dan eerst dat alle bijlagen verwijderd zijn, de hulpvraag is verwijderd uit vergaderingen en alle andere tabbladen (uitgezonderd persoonsgegevens en schoolgegevens) leeg zijn.


  samenwerkingsverband, applicatiebeheerder
 2. Ik heb een hulpvraag ingediend via ParnasSys, maar deze zie ik niet aan in Kindkans.De hulpvraag heeft in ParnasSys wel een dossiernummer

  Krijgt de hulpvraag in ParnasSys wel een dossiernummer (niet -1), maar ziet u de hulpvraag toch niet in Kindkans?

  Dan komen de hulpvragen wel in Kindkans aan, maar bij een school waarvoor u geen of onvoldoende rechten hebt. Geef dit aan bij uw samenwerkingsverband.

  Vermeld daarbij:

  • de brincode van uw school, die u kunt vinden in ParnasSys onder School > Info
  • de naam van de leerling(en) waarvoor u een hulpvraag heeft ingediend
  • en de naam van de school.

  Instructie voor applicatiebeheerders van samenwerkingsverbanden bij deze vraag:

  Zoek de ingediende hulpvraag op. Controleer op het tabblad

  ‘Schoolgegevens’ welke school daar is ingevuld.

  Controleer via Beheer > Accounts > Accounts

  welke school er staat ingesteld bij de account van deze school.

  Zorg ervoor dat hier dezelfde school staat ingesteld, zodat de school de betreffende hulpvraag kan zien.

  • Is het account van deze school gekoppeld aan de verkeerde organisatie? Wijzig dan de gekoppelde organisatie bij de betreffende account.
  • Staat de juiste school niet ingevuld bij de hulpvraag van de betreffende leerling? Zorg dan dat bij Beheer > Organisaties bij de juiste organisatie de brincode van deze school staat ingesteld, zodat nieuwe hulpvragen vanuit de ParnasSys-omgeving van deze school naar de juiste school worden gestuurd in Kindkans. Pas bij de al ingevoerde hulpvraag van de school de schoolgegevens aan, zodat de juiste organisatie hier staat ingesteld.

  Scholen
 3. Ik heb een gebruiker via Overlegronde, Vergadering of Aanpak toegevoegd om een dossier in te zien, maar deze gebruiker ziet alleen de tab Hulpvraag.

  U heeft voor deze gebruiker dan geen rol ingesteld met externe rechten. Het account moet worden uitgebreid met een externe rol. De rechten van externe rol zullen dan gelden voor het betreffende dossier.

  U kunt dit aangeven bij de applicatiebeheerder van uw samenwerkingsverband.


  Scholen
 4. Kan ik ook aantekeningen voor mezelf maken in Kindkans, die niet voor iedereen zichtbaar zijn?

  Ja, u kunt per dossier (leerling) notities maken die u alleen zelf in kunt zien. Ga daarvoor naar Hulpvragen, klik het dossier van de leerling aan en ga naar het tabblad ‘Notities’.


  samenwerkingsverband, applicatiebeheerder
 5. Ik zie niet alle hulpvragen op de pagina Kengetallen.

  Op de pagina Kengetallen ziet alle aangemaakte aanpakken en TLV’s. Is er bij een hulpvraag (nog) geen aanpak of TLV aangemaakt, dan staat deze alleen op de pagina Hulpvragen, niet op de pagina Kengetallen.


  samenwerkingsverband, applicatiebeheerder
 6. Ik heb een hulpvraag ingediend via ParnasSys, maar deze komt niet aan in Kindkans. De hulpvraag heeft dossiernummer -1.

  Raadpleeg in ParnasSys het dossiernummer van deze hulpvraag. Is dat -1? Dan lukt het niet om de hulpvraagnaar Kindkans te versturen. Dat kan verschillende oorzaken hebben.

  • Eén van de bijlagen is te groot om te verzenden. Een bijlage kan maximaal 5MB zijn.
  • De naam van één van de bestanden in de bijlage is te lang. Een naam mag maximaal 100 tekens zijn.
  • U heeft een bijlage toegevoegd zonder daar daadwerkelijk een bestand aan te koppelen.
  • Is dit allemaal niet van toepassing op de hulpvraag? Dan staat mogelijk in Kindkans de brincode voor deze school niet goed ingesteld, waardoor ParnasSys het dossier niet bij de juiste school kan plaatsen.

   Vraag na bij uw samenwerkingsverband om de ingestelde brincode bij uw school te controleren. Geef daarbij de naam van uw school en de brincode (in ParnasSys te vinden via School > Info) door.

  Instructie voor applicatiebeheerders van samenwerkingsverbanden bij deze vraag:

  • Ga in Kindkans naar Beheer > Organisatie.
  • Klik de betreffende organisatie aan en klik vervolgens op ‘bewerken’.

  Staat hier niet de brincode ingesteld, zoals de school heeft doorgegeven?

  Wijzig dan de brincode

  Staat de brincode wel juist ingesteld? Dan is er mogelijk geen (juiste) koppeling ingesteld voor uw ParnasSys-omgeving.

  Neem contact op met de helpdesk van Kindkans via het formulier.

  Vermeld daarbij

  • de naam van de school
  • de betreffende brincode
  • en het nummer en/of naam van uw samenwerkingsverband.


  Scholen
 7. Ik was uitgenodigd om een dossier in te zien. Dat lukte eerst ook, maar nu niet meer.

  Kunt u een dossier inzien doordat u bent uitgenodigd voor een vergadering waarin dit dossier is opgenomen, een Overlegronde bij dit dossier of doordat u Behandelaar bent bij een aanpak? Dan is de ingestelde (eind)datum van belang.

  • Kon u het dossier inzien omdat u uitgenodigd was voor een vergadering waarin dit dossier is opgenomen? Nadat de vergaderdatum is verstreken, kunt u het dossier niet meer inzien.
  • Kon u het dossier inzien doordat u was uitgenodigd voor een Overlegronde?Nadat de einddatum van de Overlegronde is verstreken, kunt u het dossier niet meer inzien. De einddatum kan eventueel nog aangepast worden door de persoon die de Overlegronde heeft aangemaakt.
  • Kon u het dossier inzien doordat u als Behandelaar was gekoppeld aan een Aanpak? Nadat de einddatum van de aanpak is verstreken, kunt u het dossier niet meer inzien.

  Scholen
 8. Ik wil een hulpvraag indienen via ParnasSys, maar ik zie bij Leerling > Begeleiding
  geen ‘Kindkans’ staan.

  In dat geval is Kindkans nog niet voor u geactiveerd in ParnasSys en is er nog geen koppeling actief met

  Kindkans. Geef zowel uw BRIN-code (in ParnasSys te vinden onder School > Info) en het samenwerkingsverband

  waar u bij hoort door aan de helpdesk van Kindkans via e-mail. De koppeling wordt dan voor u ingesteld.


  Scholen
 9. Ik wil een school toevoegen in Kindkans, maar ik kan niet de juiste brincode selecteren.

  Dan staat deze (relatief nieuwe) brincode mogelijk nog niet in de lijst. In verbanden met koppelingen

  met leerlingvolgsystemen is het instellen van de juiste brincode wel belangrijk. Geef de betreffende

  brincode, de naam van de school en de plaats

  waar de school is gevestigd door via e-mail aan de helpdesk van Kindkans. De brincode zal dan voor u

  worden toegevoegd.


  samenwerkingsverband, applicatiebeheerder
 10. Ik wil gegevens van een applicatiebeheerder wijzigen, maar ik zie deze accounts
  niet via Beheer.

  U kunt als applicatiebeheerder alleen de accounts wijzigen van personen waarvan de rol valt onder type ‘Rest’. Welke rol welk type heeft, kunt controleren via Beheer > Accounts > Rollen en rechten in de kolom ‘Type’.

  Als applicatiebeheerder kunt u dus niet de account van een applicatiebeheerder wijzigen en u ziet deze accounts daarom niet via Beheer > Accounts.

  Vraag na wie er binnen uw samenwerkingsverband rechten heeft als root (type ‘Super’).
  Met deze inlog kunt accounts toevoegen en wijzigen van alle types en met alle rechten.


  samenwerkingsverband, applicatiebeheerder